Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/geonet/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Geo-net.hr > Nekretnina > GEODET > MJERNIK - Usluge geodetske izmjere i izrade elaborata LEGALIZACIJE > Geodetski Projekt
Detaljnije o nekretnini

GEODET, MJERNIK - Usluge geodetske izmjere i izrade elaborata LEGALIZACIJE,Geodetski Projekt

GEONET GEODETSKE USLUGE IZMJERE I IZRADE ELABORATA- JOSIP DODLEK dipl.ing.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE 098 91 06 086

Geodetske usluge

Parcelacija zemljišta ucrtavanje objekata Iskolčenje Geodetski snimak Geodetski projekt, Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske usluge LEGALIZACIJA IZGRAĐENIH OBJEKATA KUĆA;GOSPODARSKIH;POMOĆNIH..GARAŽA..SPREMIŠTA

LEGALIZACIJA SAGRAĐENIH OBJEKATA- LEGALIZACIJA ČAKOVEC,MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
princip legalizacije je :
da za svaki objekat koji je sagrađen i postoji u naravi imate odgovarajuću dozvolu
ili je ishodite u postupku legalizacije te da se nakon dobivanja svih dokumenata
to upiše u ZEMLJIŠNU KNJIGU i KATASTAR

Nazovite 098 91 06 086 Josip Dodlek dipl.ing.
ili 040 390 497 Geo- Net d.o.o.
odgovaramo na svaki vaš upit !!!
dakle
GEODETSKI URED ( mi GEONET ) vrši izmjeru postojećeg stanja
– izrađujemo elaborate za LEGALIZACIJU te nakon ishođenja dozvola za sve objekte….
– vršimo prijavu i upis sagrađenih građevina u Katastar i Zemljišnu knjigu……
– nakon provedenog postupka dobivate rješenja o upisu u katastar i zemljišnu knjigu-gruntovnicu…..

Nazovite 098 91 06 086 Josip Dodlek dipl.ing.
ili 040 390 497 Geo- Net d.o.o.
odgovaramo na svaki vaš upit !!!

Klučne riječi : Legalizacija ,Međimurje,Međimurska županija ,Legalizacija objekata,Legalizacija bespravne gradnje,Čakovec,Čakovec Međimurska Županije,cijena legalizacije,Geodetska izmjera,geodetski elaborat,Geodetski snimak,izmjera, legalizacija,Geodetski projekt
katastar legalizacija,gruntovnica legalizacija,upis u zemljišne knjige,pozitivna zabilježba,građevinska dozvola legalizacija,građevine građene prije 1968.,cijena legalizacije,uknjižba radi legalizacije,naknada za legalizaciju,geodetski ured, mjernik,geodetski projekt,uporabna dozvola,uporabne dozvole,sređivanje dokumenata,geodetski projektGEODEZIJA GEO NET D.O.O.

*Geo-Net* je tvrtka koja u svojem poslovanju uz GEODEZIJU razvija više djelatnosti
vezanih uz nekretnine, od:
agencija za nekretnine-mrežni marketing nekretnina geodetske usluge u prometu i uređenju nekretnina što ubuhvaća;
– izmjere nekretnina,parcelacije nekretnina,diobe,razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina,formiranje građevinskih parcela ,izmjere situacije za projektiranje, izmjera i izrada posebne geodetske podloge,iskolčenje projektiranih građevina- visinski i položajno,identifikacija nekretnina-usporedbe zemljišno knjižnog i katastarskog stanja nekretnina,pribavljanje katastarskih planova i skica katastra,obnova i rekonstrukcija međa ,vansudsko uređenje međa,zemljišno knjižno uređenje nekretnina ,savjetovanja za uređenje nekretnina katastarski i gruntovno (zemljišno knjižno),procjene nekretnina-procjene tržišne vrijednosti nekretnina,izmjere situacija izgrađenih građevina te njihove uknjižbe u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta,izrada situacionih nacrta za ishođenje uporabne dozvole za izgrađenu nekretninu ,izmjera kuća u svrhu uknjižbe,izrada etažnih elaborata,geodetska izmjera i izrada elaborata instalacija-katastar vodova…. KLJUČNE RIJEČI- IZMJERA ,MJERNIK,GEODETSKA IZMJERA,POSEBNA GEODETSKA PODLOGA, GEODETA MJERNIK,GEODETSKA POSLOVNICA,UKNJIŽBA ,UKNJIŽBA KUĆE,MJERNIČKA USLUGA,USLUGA IZMJERE,NEKRETNINA ,ZEMLJIŠNA KNJIGA, GEODETSKA IZMJERA NEKRETNINE,NEKRETNINA ,….LEGALIZACIJA GRUNTOVNICA,KATASTAR,PARCELACIJA,GEODETSKI ELABORAT,
gradnja nekretnina po patentom zaštićenom ALFA sustavu gradnje
kupnja i prodaja,najam vlastitih i drugih nekretnina
najam i prodaja- GEODETSKIH KUPOLA i montažnih hangara-VIDI GEODETSKA KUPOLA ;GEODESIC DOME
cilj je promet nekretnina-posredovanje u drugim državama

Gdje se nalazimo ČAKOVEC R:BOŠKOVIĆA 6 | Kontakt 098/91 06 086

Geodetske usluge Ovlašteni inženjer geodezije Josip Dodlek dipl.ing.

Parcelacija zemljišta uctavanje objekta Iskolčenje Geodetski snimak Posebna geodetska podloga Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske uslugeDjelatnosti inženjera geodezije Što je geodezija?
UCRTAVANJE OBJEKATA

Elaborat ucrtavanja zgrade – evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige

Parcelacijski elaborat – podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima

Parcelacijski elaborat obuhvaća:

terensku izmjeru
* uredsku obradu
* izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se formira nova katastarska čestica na katastru odnosno u zemljišnoj knjizi – gruntovnici


Geodetski radovi u hidrotehnici

Geodetski radovi kod hidrotehničkih objekata su slijedeći
– geodetske podloge u fazi izrade studije
– geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta
– geodetski radovi za potrebe izrade glavnog projekta
– geodetski radovi u fazi iskolčenja objekta, trase vodovone i kanalizacione mreže i njihovo obilježavanje propisanim biljegama na terenu
- geodetske podlolge.

Na osnovu geodetskog snimanja na terenu i terenskih podataka za ove vrste radova izradiomo:
- geodetsku situaciji
- poprečne profile
- uzdužne profile
- geodetski elaborat snimanja

Geodetske usluge »

Parcelacija zemljišta ucrtavanje objekta Iskolčenje Geodetski snimak Posebna geodetska podloga Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske usluge
Djelatnosti inženjera geodezije Što je geodezija?
ISKOLČENJE

Elaborat iskolčenja – po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu

Geodetski elaborat iskolčenja – obvezni dio tehničke dokumentacije na gradilištu

Grad - područje
Lokacija
Vrsta nekretnine
Oznaka nekretninen-148
Površina (u m2)0 m2
Cijena (u €)0 €

Kontakt agent

Josip Dodlek dipl.ing. 098 91 06 086
MJERNIK GEODETA
MJERNIK GEODETA